FRESHABIT

FRESHABIT LIFE IP Puruvesi

Lokki ja järviFRESHABIT LIFE IP -hanke käynnistyi 1.1.2016. Se on Suomen kaikkien aikojen suurin LIFE-hanke. Puruvesi on yksi hankkeen kahdeksasta kohdealueesta. 

 

Perushankkeen budjetti on 20 miljoonaa euroa. Lisäksi perushankkeeseen integroituja hankkeita on jo yli neljän miljoonan euron edestä ja niitä tulee hankkeen aikana lisää. EU-rahoitusosuus hankkeen kustannuksista on 60 %. Hankkeessa on mukana kahdeksalla kohdealueella erilaisia NATURA 2000 -verkostoon kuuluvia vesistöjä ympäri Suomea. Hanketta johtaa Metsähallitus. Hanke päättyy 30.9.2022.

 

Puruvesi on yksi hankkeen kahdeksasta kohdealueesta ja toinen isoista järvikohteista. Puruvedellä painopiste on konkreettisissa vesienhoitotöissä valuma-alueilla viidellä kohdealueella. Puruvesi on mukana myös useissa hankkeen tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Lisäksi vesialueilla tehdään pienimuotoista koe- ja hoitokalastusta sekä vesikasvillisuuden niittoa. Rahoitusta Puruvedelle suuntautuu suoraan kaksi miljoonaa euroa, minkä lisäksi alueelle kohdistuu valtakunnallisesti johdettuja osioita rahoituksineen ja toivottavasti myös integroitavia hankkeita. Etelä-Savon ELY-keskus johtaa monien osapuolten yhdessä toteuttamaa Puruveden osuutta hankkeessa.

 

Pro Puruvesi ry hoitaa FRESHABIT LIFE IP Puruveden paikallista tiedottamista ja osallistuu myös muuhun hanketiedotukseen. Osana hanketiedottamista Pro Puruvesi vastaa näiden kotisivujen toteutuksesta ja ylläpidosta. Ensisijainen tavoite on tarjota Puruvedestä kiinnostuneille kansalaisille heidän kaipaamaansa informaatiota hankkeesta. Myös hankkeen muilla toimijoilla on hanketta koskevaa informaatiota omilla kotisivuillaan. Metsähallituksen ylläpitämät koko hankkeen kotisivut löytyvät täältä.

 

Puruveden vesiensuojelun kokonaistilanteesta löytyy paljon lisätietoa Pro Puruvesi ry:n kotisivuilta ja yhdistyksen kehittämästä karttapohjaisesta Puruveden vesienhoidon tilanneseurantajärjestelmästä.

 

© Pro Puruvesi ry

Marikoo Kotisivuratkaisut